ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

  ಶ್ರೀ /ಶ್ರೀಮತಿ

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1  ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಚಾವ್ಲಾ(ಪ್ರ)

 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾ‍ರ್ಯದರ್ಶಿ  prs-janaspandana@karnataka.gov.in  o8o  22860120   22860120  

2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,

ವಿ. ವಿ. ಗೋಪುರ, ಡಾ:ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

2  ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ   ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    dsdparjansp@karnataka.gov.in
 
 080  22866340  -  

3ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

3   ಶ್ರೀಮತಿ.ರತ್ನಮ್ಮ.ಎಸ್.  ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾ‍ರ್ಯದರ್ಶಿ-3    janaspandana-ka@nic.in   080  22866340    

3ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

4 ಆರ್.ಪುಟ್ಟರಾಮ  ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾ‍ರ್ಯದರ್ಶಿ-1   janaspandana-ka@nic.in   080  22866340    

3ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

 5  ಶ್ರೀಮತಿ.ಕೆ.ಸುಶೀಲ ಸರ್ಕಾರದ  ಅಧೀನ ಕಾ‍ರ್ಯದರ್ಶಿ-2  us2dpar-js@karnataka.gov.in 080 22033172  

3ನೇಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-09-2020 12:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin